Informacja  o wynikach naboru na stanowisko Główny księgowy w Zarządzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

 doc  Informacja o wynikach naboru

kran ZGKIM

        Z uwagi na trwającą suszę i bardzo duży rozbiór wody zwracamy się z prośbą o oszczędne korzystanie z wody. Obniżone ciśnienie wody może spowodować całkowity jej brak w miejscowościach bardziej oddalonych od Stacji Uzdatniania Wody w Cieksynie i Jackowie.

Prosimy nie podlewać działek, nie myć samochodów, nie spłukiwać chodników, nie napełniać basenów szczególnie w godzinach od 18:00 do 22:00.

Szanujmy wodę, aby była dostępna dla wszystkich mieszkańców gminy.

           Prosimy o zrozumienie powyższej sytuacji.