ZARZĄD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ

ul. Płońska 43

05-190 Nasielsk

 

DYREKTOR - Lidia Rutkowska

SEKRETARIAT

tel./fax 23- 691 23 64

email: sekretariat@zgkimnasielsk.pl

 

DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI

Główny Księgowy - Ewa Górska

tel. 23- 691 23 64 wew. 138

 

Księgowość

tel. 23- 691 23 64 wew. 137

email: ksiegowosc@zgkimnasielsk.pl

 

Kadry

tel. 23- 691 23 64 wew. 132

email: spia@zgkimnasielsk.pl

 

DZIAŁ WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

Kierownik działu - Dorota Nawrocka

tel. 23- 691 23 64 wew. 143

Obsługa klienta

tel. 23- 691 23 64 wew. 139

email: wik@zgkimnasielsk.pl

Oczyszczalnia ścieków

tel. 23- 693 15 54

email: oczyszczalnia@zgkimnasielsk.pl

Stacja Uzdatniania Wody

tel. 23- 691 24 96

email: suw@zgkimnasielsk.pl

Awarie

- od poniedziałku do piątku : 700 – 1500  tel. 23- 691 23 64 wew. 139

- w godz. 1500 - 700 oraz w dni wolne od pracy tel. 23- 691 24 96

 

DZIAŁ OCZYSZCZANIA MIASTA

Kierownik działu - Emil Komendarski

tel. 23- 691 23 64 wew. 145

Obsługa klienta

tel. 23- 691 23 64 wew. 136

email: omigo@zgkimnasielsk.pl

 

DZIAŁ DRÓG I EKSPLOATACJI TECHNICZNEJ

p.o. Kierownika działu – Piotr Fronczak

tel. 23- 691 23 64 wew. 135

Obsługa klienta

tel. 23- 691 23 64 wew. 135