dystrybutor emil

Znak sprawy: ZP/ZGKiM/3/2022

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. "Zakup paliw do pojazdów i urządzeń dla Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nasielsku"

 

 pdf  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

dystrybutor emil

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia dot. „Zakup paliw do pojazdów i urządzeń dla Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nasielsku” dot. znak sprawy: ZP/ZGKiM/3/2022

 

 docx  Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia

 

kruszywo

Znak sprawy: ZP/ZGKiM/2/2022 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. „Zakup i dostawa materiałów budowlanych do realizacji zadań Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nasielsku".

 

 pdf  Informacja o wyborze oferty