Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć
na realizację zamówienia


dot. postępowania prowadzonego w trybie art. 275 pkt 1 ustawy PZP pn.: „Zakup i dostawa materiałów budowlanych dla Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nasielsku”

 doc  Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia

Informacja o unieważnieniu postępowania dot. „Zakup paliw do pojazdów i urządzeń dla Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Nasielsku”

 

pdf Informacja o unieważnieniu postępowania