Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia dot. „Zakup paliw do pojazdów i urządzeń dla Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nasielsku” 

 

docx Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia

 

 

Poniżej publikujemy treść zapytań wraz z odpowiedziami dotyczących zapisów SWZ, które wpłynęły do Zamawiającego

Dotyczy: Zakupu paliw do pojazdów i urządzeń dla Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nasielsku”

 

pdf Pytania i odpowiedzi

 

 

dystrybutor emil

 

Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nasielsku na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) niniejszym modyfikuje Specyfikację Warunków Zamówienia (SWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie p.n. „Zakup paliw do pojazdów i urządzeń dla Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nasielsku” poniżej treść pisma

docx Modyfikacja SWZ