dystrybutor emil

Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej  przetargu na zakup paliw znak sprawy: ZP/ZGKiM/4/2020

 

pdf Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

 dystrybutor emil

 

Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zamieszcza informację z otwarcia ofert z przetargu na zakup paliw

 

pdf Informacja z otwarcia ofert 30.12.2020 znak sprawy : ZP/ZGKIM/4/2020

Poniżej publikujemy treść zapytań wraz z odpowiedziami dotyczących zapisów SIWZ, które wpłynęły do Zamawiającego

Dotyczy: przetargu na zakup paliw do pojazdów i urządzeń dla Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nasielsku znak sprawy: ZP/ZGKiM/4/2020

 

pdf Pytania i odpowiedzi