dystrybutor emil

PRZETARG NIEOGRANICZONY

o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień publicznych

pn.,"Zakup paliw do pojazdów i urządzeń dla Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nasielsku w okresie 01.01.2021 – 31.12.2021”

 

pdf

SIWZ paliwo ZGKiM 2021

dystrybutor emil

Informuję, że przedmiotowe postępowanie na zakup paliw, znak sprawy ZP/ZGKiM/3/2020 zostało unieważnione, uzasadnienie w załączniku.

 

pdf Uzasadnienie unieważnienia przetargu

dystrybutor emil

Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zamieszcza informację z otwarcia ofert z przetargu na zakup paliw na lata 2021-2022

 

pdf Informacja z otwarcia ofert

Poniżej publikujemy treść zapytań wraz z odpowiedziami dotyczących zapisów SIWZ, które wpłynęły do Zamawiającego

Dotyczy: przetargu na zakup paliw do pojazdów i urządzeń dla Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nasielsku w latach 2021-2022

 

 

pdf Pytania i odpowiedzi

 

pdf Pytania i odpowiedzi cz.2