IMG 20191028 144228 

PRZETARG NIEOGRANICZONY

o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień publicznych

pn.,"Zakup paliw do pojazdów i urządzeń dla Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nasielsku w latach 2021-2022"

 

 

pdf SIWZ z załącznikami

kruszywo

Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej zakupu i dostawy materiałów budowlanych, znak sprawy: ZP/ZGKIM/1/2020.

 

pdf Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

kruszywo

Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zamieszcza informację z otwarcia ofert z przetargu na zakup i dostawę materiałów budowlanych znak sprawy: ZP/ZGKIM/1/2020.

pdf  Informacja z otwarcia ofert