Wykaszanie poboczyZarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nasielsku na podstawie zawartego porozumienia wykonania dba o stan dróg gminnych na terenie miasta i Gminy Nasielsk. W eksploatacji posiadamy ponad 300 km sieci dróg gminnych o różnej nawierzchni, z czego ponad 100 km stanowią drogi asfaltowe, reszta to drogi o nawierzchni żwirowej i gruntowej.

Do zadań działu należy wykonywanie na bieżąco zadań zleconych przez Urząd Miejski tj.:

- napraw cząstkowych dróg mieszankami mineralno-bitumicznymi na gorąco i zimno;
- napraw jezdni za pomocą emulsji i grysów;
- odnowa i ustawianie oznakowania pionowego i poziomego dróg;
- odśnieżanie oraz sypanie mieszanką solną w okresie zimowym;
- profilowanie i równanie dróg gminnych;
- przywracanie sprawności urządzeń odwadniających;
- wykaszanie chwastów z poboczy dróg;
- wykonywanie innych prac zleconych z zakresu dróg itp.