Nasi pracownicy są do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku : 700 – 1500

Podział ulic na terenie miasta ze względu na zarządcę:

- drogi wojewódzkie – ciąg ulic głównych ul. Warszawska – Kilińskiego – Kościuszki – Kolejowa

- drogi powiatowe – ul. Młynarska, ul. P.O.W., ul. Piłsudskiego, ul. Kościuszki (w kierunku m. Kosewo)

- drogi gminne – pozostałe ulice miasta

Zajmujemy się m.in.

- profilowaniem dróg gminnych

- odwodnieniami  (budowa przepustów, zjazdów oraz profilowanie rowów)

- naprawą dróg asfaltowych emulsją i mieszanką grysową

- usuwaniem chwastów i krzaków z przydrożnych rowów, chodników i parkingów (możliwość pocięcia rębakiem)

-montażem i demontażem oznakowania pionowego dróg

- wykaszaniem traw z rowów i poboczy dróg

- stawianiem wiat przystankowych

- zamiataniem ulic zamiatarką drogową

w okresie zimowym odśnieżamy i posypujemy drogi gminne mieszanką solną