To jest przykładowy opis alternatywny obrazka.

Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK)

PSZOK przyjmuje nieodpłatnie odpady komunalne wytworzone w gospodarstwach domowych i dostarczane przez właścicieli nieruchomości. Z PSZOK mogą korzystać wyłącznie właściciele nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Nasielsk, którzy złożyli deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wnoszą opłaty do gminy. W PSZOK przyjmowane są jedynie posegregowane odpady pochodzące z gospodarstw domowych, odpady których pochodzenie lub ilość wskazuje na działalność gospodarczą lub rolniczą nie są przyjmowane.

Osoby dostarczające odpady do PSZOK winny udokumentować swoje miejsce zamieszkania na terenie Gminy Nasielsk oraz potwierdzenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy (aktualny lub poprzedni miesiąc), brak takich dokumentów stanowi podstawę do odmowy przyjęcia odpadów.

PSZOK prowadzony jest przez Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nasielsku z siedzibą przy ul. Płońskiej 43. Czynny jest w dni robocze od wtorku do soboty w godzinach 7:00-15:00.

Przyjmowane posegregowane odpady:

 • Szkło
 • Plastik
 • Folia, styropian z opakowań RTV/AGD
 • Papier i tektura
 • Odpady budowlane (cegły, pustaki, płyty karton-gips, klej, ceramika, farby, lakiery)
 • Odpady ulegające biodegradacji (trawa, liście, gałązki, trociny)
 • Opony samochodowe i mniejsze ( 4 szt.)
 • Odpady wielkogabarytowe (łóżka, meble, fotele)- limit do 100kg/gospodarstwo domowe /rok
 • Odpady elektryczne i elektroniczne. Tylko kompletne tzn.: z silnikiem, agregatem itd.
 • Akumulatory, baterie

Odpady nieprzyjmowane:

 • Części samochodowe np.: zderzaki, reflektory, części karoserii, siedzisk itp. co do których sposób postępowania z tymi odpadami, regulują odrębne przepisy prawne
 • Opony rolnicze, od samochodów ciężarowych, maszyn budowlanych
 • Wełna mineralna
 • Styropian budowlany
 • Eternit
 • Papa
 • Smoła
 • Okna
 • Części dachu, rynny oraz rury spustowe plastikowe
 • Plastikowe rury drenarskie
 • Zmieszane odpady komunalne