Dział Zieleni zajmuje się utrzymaniem oraz pielęgnacją części zieleni należącej do miasta i urządzonej w parkach, skwerach, zieleńcach, rondzie oraz zieleni w pasach drogowych.