Wodociąg - hydrant

Dział Wodociągów i Kanalizacji Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej prowadzi na terenie miasta oraz gminy Nasielsk eksploatacje urządzeń, obiektów wodociągowych i kanalizacyjnych.

Posiadamy w eksploatacji:
- 3 Stacje Uzdatniania Wody: Cieksyn, PKP M. Reja i Jackowo
- Oczyszczalnię Ścieków przy ul. Komunalnej 23 w Nasielsku;
- 23 przepompowni ścieków, z których 8 znajduje się w Starych i Nowych Pieścirogach.

Obsługujemy ¾ mieszkańców gminy Nasielsk.

Prowadzimy również usługi dla ludności takie jak: budowę przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych, usuwanie awarii wodociągowych i kanalizacyjnych oraz montaż i pomiar hydrantów.

Jesteśmy w pełni przygotowani do wszelkiego typu zdarzeń związanych z bieżącą eksploatacją powierzonej nam sieci, oraz jesteśmy wyposażeni w niezbędny sprzęt specjalistyczny (WUKO, wiertnica, koparka JCB, sprężyna elektryczna, zamrażarka do rur).

Badania wody 2023r.

  

 - SUW Jackowo Włościańskie

 pdf  Badania wody - ZGKiM 23.01.2023r
 pdf  Badania wody - ZGKiM 27.02.2023r
 pdf  Badania wody - ZGKiM 24.03.2023r
 pdf  Badania wody - Szkoła Podstawowa 24.03.2023r.
 pdf  Badania wody - Stary Młyn 24.03.2023r
 pdf  Badania wody - ZGKiM 19.04.2023r
 pdf  Badania wody - ZGKiM 17.05.2023r
pdf Badania wody - ZGKiM 05.06.2023r
pdf Badania wody - Szkoła Podstawowa 05.06.2023r
pdf Badania wody - Restauracja "Stary Młyn" 05.06.2023r
   

 

 - SUW Pieścirogi

 

 pdf  Badania wody - Sklep Spożywczy 23.01.2023r
 pdf  Badania wody - Szkoła Podstawowa 23.01.2023r
 pdf  Badania wody - Sklep Spożywczy 24.03.2023r
 pdf  Badania wody - Szkoła Podstawowa 05.06.2023r
 pdf  Badania wody - Sklep Spożywczy 05.06.2023r
   
   
   

  

- SUW Cieksyn

 

pdf      Badania wody - Szkoła Podstawowa w Cieksynie 27.02.2023r
pdf Badania wody - Sklep Spożywczy 27.02.2023r
 pdf.png Badania wody - Szkoła Podstawowa 19.04.2023r
 pdf.png  Badania wody - Sklep Spożywczy 17.05.2023r
 pdf.png   Badania wody - Szkoła Podstawowa 17.05.2023r

 

 

 Oceny jakości wody 2020r.

1200px PDF file iconsvg Badania wody SUW JACKOWO - 3 marca 2020 - Roczna ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Jackowo
1200px PDF file iconsvg Badania wody SUW PIEŚCIROGI - 3 marca 2020 - Roczna ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Stare Pieścirogi
1200px PDF file iconsvg Badanie Wody SUW CIEKSYN - 3 marca 2020 - Roczna ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Cieksyn
 1200px PDF file iconsvg Badania wody SUW JACKOWO - 6 sierpień 2020 - ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Jackowo
   
   

 

 pdf Ogłoszenie cen wody i ścieków

 

 

Posiadamy w eksploatacji 23 szt. przepompowni ścieków na terenie miasta Nasielsk oraz miejscowości Nowe Pieścirogi i Stare Pieścirogi.

Przepompownie na terenie Nowe Pieścirogi i Stare Pieścirogi:

P1 - Ul. Srebna

P2 - Ul. Srebna

P3 - Ul. Kolejowa

P4 - Ul. Kolejowa

P5 - Ul. Szmaragdowa

P6 - Ul. Diamentowa

P7 - Ul. Storczykowa

P8 - Ul. Kolejowa

Przepompownie na terenie miasta Nasielska:

P9 - Ul. Warszawska

P10 - Ul. Kardynała Wyszyńskiego

P11 - Ul. Nowa Wieś

P12 - Ul. Kościuszki (Szkoła Podstawowa)

P13 i P14 - Ul. Kościuszki ( DPS)

P15 - Ul. Płońska (Bloki)

P16 - Ul. Młynarska (Baz-Bruk)

P17 - Ul. Młynarska (Pepco)

P18 - Ul. Starzyńskiego ( szkoła L.O.)

P19 - Ul. Żwirki i Wigury ( Caritas)

P20 - Ul. Żwirki i Wigury ( most-rzeka Nasielna)

P21 - Ul. Żwirki i Wigury (Kościół)

P22 - Ul. Słoneczna

P23 - Ul. Tęczowa

P24 - Ul. Leśna

P25 - Ul. Leśna

P26 - Ul. Sosnowa

P27 - Ul. Owocowa

P28 - Ul. Wielokwiatowa