Badania wody 2023r.

  

 - SUW Jackowo Włościańskie

 pdf  Badania wody - ZGKiM 23.01.2023r
 pdf  Badania wody - ZGKiM 27.02.2023r
 pdf  Badania wody - ZGKiM 24.03.2023r
 pdf  Badania wody - Szkoła Podstawowa 24.03.2023r.
 pdf  Badania wody - Stary Młyn 24.03.2023r
 pdf  Badania wody - ZGKiM 19.04.2023r
 pdf  Badania wody - ZGKiM 17.05.2023r
pdf Badania wody - ZGKiM 05.06.2023r
pdf Badania wody - Szkoła Podstawowa 05.06.2023r
pdf Badania wody - Restauracja "Stary Młyn" 05.06.2023r
   

 

 - SUW Pieścirogi

 

 pdf  Badania wody - Sklep Spożywczy 23.01.2023r
 pdf  Badania wody - Szkoła Podstawowa 23.01.2023r
 pdf  Badania wody - Sklep Spożywczy 24.03.2023r
 pdf  Badania wody - Szkoła Podstawowa 05.06.2023r
 pdf  Badania wody - Sklep Spożywczy 05.06.2023r
   
   
   

  

- SUW Cieksyn

 

pdf      Badania wody - Szkoła Podstawowa w Cieksynie 27.02.2023r
pdf Badania wody - Sklep Spożywczy 27.02.2023r
 pdf.png Badania wody - Szkoła Podstawowa 19.04.2023r
 pdf.png  Badania wody - Sklep Spożywczy 17.05.2023r
 pdf.png   Badania wody - Szkoła Podstawowa 17.05.2023r

 

 

 Oceny jakości wody 2020r.

1200px PDF file iconsvg Badania wody SUW JACKOWO - 3 marca 2020 - Roczna ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Jackowo
1200px PDF file iconsvg Badania wody SUW PIEŚCIROGI - 3 marca 2020 - Roczna ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Stare Pieścirogi
1200px PDF file iconsvg Badanie Wody SUW CIEKSYN - 3 marca 2020 - Roczna ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Cieksyn
 1200px PDF file iconsvg Badania wody SUW JACKOWO - 6 sierpień 2020 - ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Jackowo