mIMG 8908Pracownicy działu, dzięki swoim kwalifikacjom i doświadczeniu zapewniają Państwu pełną i rzetelną informację na temat usług świadczonych przez Dział Wodociągów i Kanalizacji. Dzięki ich pomocy wszelkie załatwiane sprawy staną się prostsze.

Nasi pracownicy są do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku : 700 – 1500

Kasa jest czynna: wtorki i piątki 730 do 1430

Awarie należy zgłaszać:

 • od poniedziałku do piątku : 700 – 1500 - tel. 23- 691 23 64 wew. 139
 • w godz. 1700 - 700 oraz w dni wolne od pracy - tel. 23- 691 24 96

W Dziale Wodociągów i Kanalizacji uzyskacie Państwo informacje oraz załatwicie następujące sprawy:

 • informacje ogólne o usługach świadczonych przez dział,
 • warunki techniczne podłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
 • uzgodnienia branżowe,
 • zgłoszenie przyłącza wod.-kan. do odbioru technicznego,
 • zlecenie wykonania wcinki do sieci zarządzanej przez ZGKiM w Nasielsku,
 • zlecenie wykonania przyłącza wod.-kan.,
 • zawieranie umów o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków,
 • faktury za dostawę wody i odprowadzanie ścieków,
 • przyjmowanie zleceń na montaż wodomierza do rozliczania ilości wody bezpowrotnie straconej,
 • zgłoszenie awarii,
 • reklamacje.

Wdrażamy system radiowy odczytu wodomierzy, umożliwiający dokonanie odczytów stan wodomierzy bez wchodzenia na posesje odbiorców. Dzięki temu systemowi Zakład i Odbiorca ma komfort odczytu, czas odczytu, dokładność odczytu i bezpieczeństwo.

 • SUW Jackowo dzierżawa
 • SUW Cieksyn dzierżawa
 • SUW Pieścirogi dzierżawa

Obsługujemy 3/4 mieszkańców gminy Nasielsk.Prowadzimy eksploatację sieci wodociągowej o długości 296km oraz sieci kanalizacyjnej o długości 41km.Posidamy 4000 odbiorców inwidualnych wody oraz obsługujemy 800 zakładów małych i dużych.

Ogólne roczne wydobycie wody z trzech Stacji Uzdatniania Wody wynosi 716 270m3 oraz oczyszczamy 315 000m3( dane z roku 2018)

 

Świadczymy usługi w zakresie:
- dostawę wody i odbioru ścieków,
- budowy przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych
- budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych
- również prowadzimy bieżąco eksploatacje sieci i przyłączy wod.- kan.

 

 1. Chcesz się przyłączyć do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej, zapoznaj się z regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Nasielsk? ?
  pobierz *Wniosek o przyłączenie do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej* oraz załącznik "dokumenty niezbędne do wniosku"
 2. Chcesz uzyskać informację o możliwości podłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej?
  pobierz * wniosek o uzyskanie informacji dotyczącej możliwości przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej*
 3. Chcesz zawrzeć umowę, zapoznaj się z Ogólnymi Warunkami Umowy oraz regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Nasielsk?
  pobierz * wniosek o zawarcie umowy*
  pobierz * Ogólne Warunki Umowy*
 4. Zbywasz prawa do dysponowania nieruchomością?
  pobierz * wniosek o rozwiązanie umowy*
  pobierz * protokół zdawczo-odbiorczy*
 5. Chcesz wykonać usługę budowy przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego?
  pobierz * Zlecenie wykonania przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej*
 6. Chcesz zlecić drobne usługi (wymiana wodomierza, zaworu, złączki, awarii wodociągowej i/lub kanalizacyjnej)?
  pobierz* zlecenie*

Usługi świadczymy zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzania Ścieków oraz Regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Nasielsk.