1. SUW JACKOWO

Miejscowości korzystające:

Nasielsk, Jackowo Dworskie, Jackowo Włościańskie, Kątne, Lubomin, Pianowo Daczki, Pianowo Bargły, Kosewo, Chlebiotki, Mazewo Dworskie A, Mazewo Dworskie B, Mazewo Włościańskie, Słustowo, Winniki, Głodowo, Pniewo, Paulinowo, Siennica, Mogowo, Krzyczki Szumne, Krzyczki Pieniążki, Krzyczki Żabiczki, Kędzierzawice, Dąbrowa i Chrcynno od strony Pniewa.

Źródłem wody na potrzeby wodociągu są 3 studnie.

  • Studnia Nr 1- o głębokości 107m, wydajności 190 m/h
  • Studnia Nr 2 - o głębokości 82m, wydajności 120 m/h
  • Studnia Nr 3- o głębokości 64,5, wydajności 86 m/h

Zasoby eksploatacyjne ujęcia ustalone zostały w wysokości Q śred. dobowa = 3800 m3/d(Decyzja Nr 36/2008 z dnia 29.02.2008 r., Decyzja Nr 137/2014 z dnia 21.07.2014 r. ważna do 01.01.2028 r. oraz Decyzja Nr 361 z dnia 29.12.2017 r. wydane przez Starostę Nowodworskiego)

Na terenie Stacji znajduje się budynek technologiczny, budynek TRAFO, budynek wyposażony w agregat prądotwórczy oraz dwa zbiorniki magazynowe wody pitnej każdy o pojemności 1000m3. Obiekty posadowione są na terenie o łącznej powierzchni ok. 2ha, objęty jest strefą ochrony bezpośredniej oraz proces uzdatniania wody nadzorowany jest całodobowo.

 

2. SUW CIEKSYN

Miejscowości korzystające z gminy Nasielsk:

Cieksyn, Andzin, Wiktorowo, Malczyn, Konary, Ruszkowo, Mokrzyce Dworskie, Mokrzyce Włościańskie, Zaborze, Lelewo, Borkowo, Nowiny, Dobra Wola, Nowa Wrona,

Miejscowości korzystające z gminy Nowe Miasto:

Żołędowo, Zakobiel, Tomaszewo, Nowosiółki, Popielżyn Dolny, Aleksandria, Grabie, Gawłowo, Gawłówek, Rostki.

Zasoby eksploatacyjne ustalone zostały 494m3/dobę w okresie letnim, 397m3/dobę w pozostałym okresie.

Źródłem wody na potrzeby wodociągu są dwie studnie głębinowe.

  • Studnia Nr 1- o głębokości 51m
  • Studnia Nr 2- o głębokości 44m

Łącznie możemy wydobyć z obu studni 48m3/h. Decyzja znak WA.ZUZ.1.4210.50.2022.MW z dnia 11.04.2022r. ważna do 29.04.2052 r. 

 

3. SUW PIEŚCIROGI

Miejscowości korzystające:

Nowe Pieścirogi, Stare Pieścirogi, Morgi.

Zasoby eksploatacyjne ustalone zostały w wysokości 200m3 wody na dobę.

Źródłem wody na potrzeby wodociągu jest jedna studnia głębinowa o głębokości 29,6 m o zatwierdzonych zasobach eksploatacyjnych w ilości 50m3/h. Decyzja Nr 314/D/NN/09 z dnia 13.07.2009 r. ważna do 30.06.2029 r.